Terug naar keuzescherm

Van Alkemare Horeca- & Advies

Wat u moet weten over de Wet werk en zekerheid (Wwz)

Wat u moet weten over de Wet werk en zekerheid (Wwz) Per 1 juli 2015 is het tweede deel van de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. Sinds dat moment moet de (kanton)rechter beoordelen of er sprake is van een redelijke grond om een medewerker te ontslaan. De bewijslast ligt hierbij geheel bij de werkgever, en deze moet dan altijd een goed opgebouwd personeelsdossier op tafel kunnen leggen.
 
De rechter zal ook bekijken of de werkgever zich gehouden heeft aan zijn/haar inspanningsverplichting om de betrokken werknemer te herplaatsen. Gronden waarop beëindiging van een dienstverband kan worden aangevraagd
 
1.      2 jaar arbeidsongeschiktheid
2.      Bedrijfseconomische redenen
3.      Frequent verzuim van de werknemer
4.      Disfunctioneren
5.      Verwijtbaar handelen
6.      Ernstige gewetensbezwaren
7.      Verstoorde arbeidsverhoudingen
8.      Andere omstandigheden
 
Grond 1 en 2 worden niet door de rechter behandeld, maar door het UWV. Ook die instantie zal om een solide personeelsdossier vragen. De ontslaggronden 3 t/m 8 zijn een zaak voor de kantonrechter.
 
Ontslag bij arbeidsongeschiktheid
Om bij 2 jaar arbeidsongeschiktheid een ontslagvergunning te krijgen, moet de werkgever kunnen hardmaken dat hij/zij aan de vereisten uit de Wet verbetering poortwachter heeft voldaan. Om dat te bewijzen, heeft men een goed bijgehouden verzuimdossier nodig.
 
Ontslag om bedrijfseconomische redenen
Misschien vraagt u zich af of u nog wel invloed heeft op ontslag van medewerkers, als bedrijfseconomische redenen hiervan de oorzaak zijn. In zo’n situatie heeft u nog speelruimte, al is deze beperkt. In principe wordt in dit soort gevallen het afspiegelingsbeginsel toegepast, maar het UWV staat toe dat u hiervan met maximaal 10% afwijkt bij medewerkers die bovengemiddeld presteren. Dan moet u dat wel kunnen aantonen, en dat wordt lastig als u daarover geen gegevens heeft vastgelegd.
 
Effecten van de Wwz
In het nieuwe systeem van ontslaggronden is eenzijdige beëindiging van een dienstverband door de werkgever alleen mogelijk als geheel aan één van de genoemde gronden is voldaan én herplaatsing in een andere passende functie niet mogelijk is. Werkgevers moeten hun dossier dan ook echt op orde hebben voordat zij een ontbindingsverzoek indienen. Vooral bij ontslag wegens disfunctioneren zal dit vaker tot problemen leiden. In de oude situatie kon de rechter bij een gebrekkige ontslaggrond (lees: een rammelend dossier) toch besluiten de arbeidsovereenkomst te ontbinden, en de medewerker daarvoor te compenseren. Dat kan nu eigenlijk alleen nog maar bij verwijtbaarheid van de kant van de werkgever. In het nieuwe systeem heeft de ontslagen werknemer enkel recht op een transitievergoeding.
 
Weten of uw dossiers WWZ-proof zijn, neem contact op met onze experts via telefoonnummer 0226-343220 of klik hier voor ons contactformulier.
Voor meer personeelsadvies klikt u hier.

« Terug

Nieuws & Social Media

  • Nieuws
  • Twitter
  • Facebook
Klik hier voor meer nieuws Like ons op Facebook Facebook Volg ons op Twitter Twitter
Webdesign - Techniek - Hosting: Qball Internet B.V.