Terug naar keuzescherm

Van Alkemare Horeca- & Advies

Huurherziening horeca (deel 3 van de 3): Tips

Huurherziening horeca (deel 3 van de 3): Tips Van Alkemare Horecamakelaardij wordt tegenwoordig veel ingeschakeld voor advies bij de wettelijke huurherzieningsprocedures overeenkomstig 7 : 303 BW. In dit artikel leest u enkele tips aangaande de wettelijke huurherzieningsprocedure. Dit artikel is onderdeel van een reeks met nog twee delen, namelijk:
  Veelal treden wij op als onafhankelijke deskundige, gezamenlijk aangesteld door huurder en verhuurder of door de rechtbank. Ook treden wij in veel gevallen op namens onze relaties (huurder of verhuurder) als diens persoonlijke deskundige. Er heerst vaak onduidelijkheid over de mogelijkheden en wettelijke bepalingen omtrent de wettelijke huurherzieningsprocedure. En hoe vindt dit zijn werking in de praktijk? Na het lezen van dit artikel hopen wij u meer inzicht te geven.

Tips

1. Lees eerst de drie artikelen over huurherziening op onze website goed door en zoek online naar meer informatie indien gewenst. Laat u bij twijfel informeren door een deskundige en/of jurist. Wij hebben goede ervaringen met Knuwer Advocaten (www.knuwer.nl).

2. Controleer of u een rechtsbijstand verzekering heeft, waarbij de huurherzieningsprocedure mogelijk is gedekt.

3. Lees goed uw contract en bekijk of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. In deel 1 van deze reeks vindt u meer informatie over enkele voorwaarden, waaronder de minimale looptijd van uw huurperiode. Klik hier voor het betreffende artikel.

4. Bereid uw aanvraag eerst goed voor. Breng minimaal 3 vergelijkbare referenties in kaart die voldoen aan de wettelijke voorschriften. De referenties moeten gelijkwaardig zijn aan uw pand en de verhuurtransacties moeten hebben plaatsgevonden binnen 5 jaar voorafgaand aan de datum van huurherziening. Vergelijk geen appels met peren. Laat u bij twijfel bijstaan door een makelaar/taxateur. Door uw verzoek tot huurherziening goed te onderbouwen komt u serieus en zakelijk over, maakt u meer kans op resultaat en verliest u niet onnodige tijd.  

5. Informeer eerst uw wederpartij telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Dien daarna uw verzoek schriftelijk (of per email) in bij uw wederpartij nadat u bovenstaande twee punten goed heeft afgewikkeld. Omschrijf goed uw standpunten en formuleer uw brief zakelijk doch vriendelijk. Een goede voorbereiding, formulering en beargumentering voorkomt onnodige “wrijving” tussen u en uw wederpartij en versnelt het proces. Tegenvallende omzetten, hogere kosten, crisis, etc. zijn geen wettelijke redenen tot huurherziening en zijn derhalve geen geschikte argumenten voor in uw brief. Zorg dat u zeker weet dat u recht heeft op wettelijke huurherziening anders maakt u overbodig kosten en zet u mogelijk uw verstandhouding met uw wederpartij onnodig onder druk.

6. Verzoek in uw brief tot het gezamenlijk aanstellen van een onafhankelijke deskundige tot vaststelling van de huurherzieningswaarde. Controleer goed of deze deskundige niet is gebonden aan de wederpartij en dat hij/zij ter zake kundig is. Stel redelijke termijnen maar verzoek wel om schriftelijk uitsluitsel voor een bepaalde datum.

7. Probeer buiten de rechtbank om met uw wedepartij overeenstemming te bereiken en zorg dat u voldoende inspanning heeft verricht om tot overeenstemming te komen voordat u besluit een verzoek in te dienen bij de rechtbank. De huurherzieningsprocedure is kostbaar en het is voor beide partijen altijd financieel verstandig om te proberen minnelijk te schikken, zonder tussenkomst van de rechtbank. Als u niet voldoende inspanningen heeft verricht om te komen tot overeenstemming, dan kan de rechtbank u dit naderhand alsnog opleggen.

8. Leg uw afspraken goed schriftelijk vast en laat bij voorkeur dit document door een expert (makelaar/jurist) opstellen.

Dit artikel behoort tot een reeks met nog twee delen, namelijk zeven feiten bij huurherziening (klik hier) en vijf fabels bij huurherziening (klik hier).

Wenst u meer informatie of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0226-343220 of klik hier voor ons contactformulier.

Van Alkemare selecteert in overleg met haar relaties met enig regelmaat interessante informatie voor horeca ondernemers en/of verhuurders van horecapanden. Deze informatie wordt op onze website en via onze Sociale Media kanalen verspreid. Dit artikel is opgesteld door Nick Zuurbier, makelaar/taxateur bij Van Alkemare en Jan de Beurs van Knuwer Advocaten. Nick Zuurbier is binnen Van Alkemare o.a.  gespecialiseerd in de begeleiding van horecaondernemers en/of verhuurders bij huurherziening. Jan de Beurs is advocaat bij Knuwer Advocaten, specialisatie huurrecht. Wetten en regels veranderen en omstandigheden kunnen afwijken, dit artikel is derhalve onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 

« Terug

Nieuws & Social Media

  • Nieuws
  • Twitter
  • Facebook
Klik hier voor meer nieuws Like ons op Facebook Facebook Volg ons op Twitter Twitter
Webdesign - Techniek - Hosting: Qball Internet B.V.