Terug naar keuzescherm

Van Alkemare Horeca- & Advies

Huurherziening horeca (deel 1 van de 3): Zeven feiten

Huurherziening horeca (deel 1 van de 3): Zeven feiten Van Alkemare Horecamakelaardij wordt tegenwoordig veel ingeschakeld voor advies bij de wettelijke huurherzieningsprocedures overeenkomstig 7 : 303 BW. In dit artikel leest u enkele feiten aangaande de wettelijke huurherzieningsprocedure. Dit artikel wordt vervolgd door nog twee delen, namelijk Fabels bij huurherziening en Tips bij huurherziening.

Veelal treden wij op als onafhankelijke deskundige, gezamenlijk aangesteld door huurder en verhuurder of door de rechtbank. Ook treden wij in veel gevallen op namens onze relaties (huurder of verhuurder) als diens persoonlijke adviseur. Er heerst vaak onduidelijkheid over de mogelijkheden en wettelijke bepalingen omtrent de wettelijke huurherzieningsprocedure. En hoe vindt dit zijn werking in de praktijk? Na het lezen van dit artikel hopen wij u meer inzicht te geven.

Feiten

1. Iedere huurder EN verhuurder van een winkelruimte en overige bedrijfsruimte overeenkomstig artikel 7: 290 BW (waaronder alle horecaruimten) heeft recht op huurherziening na afloop van de eerste contractuele huurperiode en daarna om de vijf jaar.

2. Een huurherzieningsprocedure kan veelal geruime tijd (ca. 1 jaar) voor de daadwerkelijke huurherzieningsdatum al worden opgestart.

3. De bepalingen van de huurherzieningsprocedure, zoals omschreven in het burgerlijk wetboek, zijn van dwingend recht. Hiervan kan niet worden afgeweken (ook al staat dit in uw huurcontract).

4. Bij de vaststelling van de huurherzieningswaarde moet de taxateur/deskundige ter zake kundig en onafhankelijk zijn, gezamenlijk worden aangesteld door huurder én verhuurder of de rechtbank en bij zijn taxatie moet hij specifieke taxatiemethoden hanteren. De gebruikte referenties moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften.

5. De huurherziening hoeft niet via de rechtbank te verlopen, huurder en verhuurder kunnen ook onderling huurherziening overeenkomen. Na huurherziening (bij vonnis van de rechtbank óf zonder tussenkomst van de rechtbank middels minnelijke overeenstemming tussen huurder en verhuurder) kan geen van beide partijen zich voor een periode van vijf jaar nogmaals op wettelijke huurherziening beroepen. Uiteraard staat het partijen vrij om tussentijds huuraanpassingen overeen te komen met wederzijdse goedkeuring.

6. In vervolg op voorgaand feit, hebben huurder en verhuurder zelfs de inspanningsverplichting om er samen uit te komen voordat partijen naar de rechtbank gaan. Dit dient te worden aangetoond middels bewijsstukken.

7. Indien de huurherziening wettelijk reeds mogelijk was op het moment waarop de vordering bij de rechter is ingesteld, dan kan deze datum als ingangsdatum voor de huurherziening door de rechter worden vastgesteld. De huurherziening werkt dan feitelijk met terugwerkende kracht terug (omdat het vonnis veelal later uitgesproken zal worden).

Dit artikel wordt vervolgd door nog twee delen, namelijk Fabels bij huurherziening en Tips bij huurherziening. Houdt u onze website en/of Social Media kanalen in de gaten!?

Kunt u niet wachten en/of wenst u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 0226-343220 of klik hier voor ons contactformulier.

Van Alkemare selecteert in overleg met haar relaties met enig regelmaat interessante informatie voor horeca ondernemers en/of verhuurders van horecapanden. Deze informatie wordt op onze website en via onze Sociale Media kanalen verspreid. Dit artikel is opgesteld door Nick Zuurbier, makelaar/taxateur bij Van Alkemare en Jan de Beurs van Knuwer Advocaten. Nick Zuurbier is binnen Van Alkemare o.a. gespecialiseerd in de begeleiding van horecaondernemers en/of verhuurders bij huurherziening. Jan de Beurs is advocaat bij Knuwer Advocaten, specialisatie huurrecht. Wetten en regels veranderen en omstandigheden kunnen afwijken, dit artikel is derhalve onder voorbehoud van fouten en/of wijzigingen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

« Terug

Nieuws & Social Media

  • Nieuws
  • Twitter
  • Facebook
Klik hier voor meer nieuws Like ons op Facebook Facebook Volg ons op Twitter Twitter
Webdesign - Techniek - Hosting: Qball Internet B.V.