Hart voor horeca

Wat is een horeca pachtcontract?

Pacht is juridisch gezien geen correcte benoeming, maar in de volksmond wordt het huren van een horeca onderneming nog steeds pachten genoemd. Het komt er op neer dat een horecabedrijf (goodwill en inventaris) eigendom blijft van verpachter (verhuurder), welke deze tegen een pachtprijs (huurprijs) beschikbaar stelt aan een pachter (huurder). De pachter exploiteert de zaak voor eigen rekening en risico.

In het pachtcontract worden afspraken gemaakt over de looptijd van de overeenkomst en overige rechten en plichten tussen partijen, zoals pachtprijs en verdeling van onderhoudskosten.

Van Alkemare is sinds 1986 actief als horecamakelaar en heeft jarenlange ervaring met het opmaken van pachtcontracten en overige juridische stukken specifiek voor de horeca. Hierbij heeft Van Alkemare haar pachtcontracten constant doorontwikkeld om te komen tot een voor zowel koper als verkoper transparant contract waarin alle belangen zijn vertegenwoordigd.

Alle contracten worden naar gelang de situatie opgesteld en bevatten niet alleen artikelen die hun waarde vinden in de juridische kant van de overdracht maar tevens in de praktische kant van de overdracht van een horeca onderneming.

Neemt u contact op voor meer informatie over de mogelijkheden!
Naar faqoverzicht Volgende

Om deze website goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Bekijk ons cookiebeleid. Klik vervolgens op de knop om akkoord te gaan.